Zwemdiploma ABC

Bij PSV Zwemsporten verzorgt de C.R.E.Z. (Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen) de lessen voor het zwemdiploma ABC en het diploma zwemvaardigheid 1, 2 en 3.  Kinderen kunnen vanaf 4 jaar en drie maanden  gaan oefenen voor het zwemdiploma A,B of C. Om te leren zwemmen moeten de kinderen eerst aan het water wennen, waarna zij de basis elementen van het zwemmen leren,  Tijdens de zwemles kunnen de ouders vanaf de tribune kijken.

Iedere 1e donderdag van de maand zwemmen de kinderen met een T shirt aan    . 

Kijk hier voor de  jaarplanning.

 

Het nationaal zwemdiploma  bestaat uit 3 diploma’s: A, B en C. Met ieder diploma is uw kind een stapje verder op weg om een echte waterrat te worden.

Maar pas bij diploma C is uw kind helemaal vertrouwd en veilig in en rond water. Het behalen van het volledige Zwem-ABC is noodzakelijk voor een leven lang veilig zwem- en waterplezier.

Bij het zwemdiploma ABC worden er 4 slagen aangeleerd, de rugslag, borstcrawl rugcrawl en de schoolslag. Daarnaast leert uw kind bij ieder diploma een paar survival vaardigheden, zoals de koprol en het zwemmen met kleren aan.

In de eerste vier groepen worden de kinderen watervrij gemaakt en de zwemslagen aangeleerd.

 

Eisen diploma

Hieronder ziet u de eisen van de verschillende  diploma’s.

Eisen kikkervisje:
 • Je kunt opstaan vanuit ligging.
 •  Je kunt 5 sec. bellen blazen met je gezicht in het water.
 • Je kunt 10 keer achter elkaar inademen en in het water uitblazen.
 • Je kunt onder water kijken een voorwerp oprapen.
 • Je kunt over een zwemslang heen duiken en er onderdoor.
 •  Je voelt je watervrij in onverwachte situaties.
 •  Je kunt met afzet van de kant 5 sec. borstwaarts drijven.
 • Je kunt enkele slagen schoolslag benen zwemmen.
Ken je dit allemaal dan krijg je het diploma kikkervisje.
Eisen pinguïn:
 • Je kunt met afzet van de kant 5 sec. rugwaarts drijven.
 • Je kunt vanuit drijven op de rug draaien naar drijven op de borst en andersom.
 • Je kunt na afzet en rugwaarts drijven enkele slagen enkelvoudige rugslag met uitdrijfmoment.
 • Je kunt na afzet borstwaarts drijven, meerdere slagen schoolslag benen zwemmen met uitdrijfmoment.
 • Je kunt borstcrawl benen.
 • Je kunt rugcrawl benen.
Ken je dit allemaal dan krijg je het diploma pinguïn.
Eisen krokodil:
 • Je kunt 10 meter enkelvoudige rugslag met uitdrijfmoment.
 • Je kunt meerdere armslagen schoolslag zwemmen.
 • Je kunt 5 meter schoolslag combinatie met gezicht in het water.
 • Je kunt 10 meter schoolslag combinatie zwemmen met uitdrijfmoment en gezicht boven water.
 • Je kunt armen en benen borstcrawl.
 • Je kunt armen en benen rugcrawl.
 • Je kunt met afzet van de kant onderwater door een hoepel zwemmen met goede ademtechniek.
Ken je dit allemaal dan krijg je het diploma krokodil.
Eisen orka:
 • Je kunt 25 meter schoolslag zwemmen met uitdrijfmoment en goede ademhaling.
 • Je kunt 25 meter enkelvoudige rugslag zwemmen met uitdrijfmoment.
 • Je kunt met afzet van de kant met enkele slagen door een hoepelzwemmen met goede ademtechniek.
 • Je kunt in diep water springen.
 • Je kunt 30 seconden watertrappelen met een draai om de lengte-as.
 • Je kunt 3 meter borstcrawl armen en benen zwemmen.
 • Je kunt 3 meter rugcrawl armen en benen zwemmen.
 • Je kunt 3 meter onderwater zwemmen.
Ken je dit allemaal dan krijg je het diploma orka.

zwemdiploma ABC

Kledingeisen
 • Badkleding
 • T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot op de enkels. Let op: geen pyjama.
 • dichte schoenen Let op: geen surfschoenen of sandalen.
Survival
 • Vanaf enige hoogte te water gaan met sprong voorwaarts, na boven komen.
 • 15 sec. watertrappelen
 • 12,5 m. zwemmen en proef afronden met
 • Zelfstandig uit het water klimmen
Onder water oriëntatie
 • Van de kant gaan met sprong (voorkeur duiken) gevolgd door (zonder boven te komen)
 • Onder water zwemmen door een gat (verticaal in het water hangend) op 3 meter afstand startkant
Conditie zwemmen
 • 25 m. schoolslag, gevolgd door
 • 25 m. enkelvoudige rugslag, gevolgd door
 • 25 m. schoolslag, onderbroken door 1 x voetwaarts richting bodem zakken, gevolgd door
 • 25 m. enkelvoudige rugslag
Borst- en rugcrawl
 • 5 m. borstcrawl
 • 5 m. rugcrawl
Je vertrouwd voelen in het water
 • Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend
 • 5 sec. drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door
 • Halve draai naar rugligging, gevolgd door
 • 10 sec. drijven op de rug
Boven water oriëntatie en verplaatsen
 • Van de kant gaan met sprong naar keuze, gevolgd door
 • 60 sec. watertrappelen met gebruik armen/benen, waarin 2 x al watertrappend een hele draai om de lengteas gemaakt wordt
Kledingeisen
 • Badkleding
 • T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot op de enkels. Let op: geen pyjama.
 • dichte schoenen Let op: geen surfschoenen of sandalen.
Survival 
 • Achterwaarts te water gaan (valbeweging zittend of staand)
 • 15 sec. watertrappelen, gevolgd door
 • 50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp
 • Zelfstandig uit het water op de kant te klimmen
Onder water oriëntatie
 • Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)
 • Onder water zwemmen door een gat in een verticaal hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start) kant bevindt
Conditiezwemmen
 • 25 meter schoolslag, gevolgd door
 • 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door
 • 25 meter schoolslag, gevolgd door
 • 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door
 • 25 meter schoolslag, gevolgd door
 • 25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om de lengteas (van rug naar buik en van buik naar rug)
Borst- en rugcrawl
 • 10 meter borstcrawl
 • 10 meter rugcrawl
Vertrouwd voelen in het water
 • In het water springen (sprong naar keuze) aansluitend
 • 15 sec. drijven op de rug, gevolgd door
 • 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door
 • 20 sec. m.b.v. een drijvend voorwerp blijven drijven
Boven water oriënteren en verplaatsen
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend
 • 60 sec. Watertrappelen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, proef afronden met
 • 1 keer voetwaarts naar de bodem zakken
Kledingeisen
 • Badkleding
 • T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot op de enkels. Let op: geen pyjama.
 • jas met lange mouwen
 • schoenen. Let op: geen surfschoenen of sandalen.
Survival
 • Te water gaan met rol voorover, aansluitend
 • 15 sec. watertrappelen, gevolgd door
 • 30 sec. verticaal blijven drijven met gebruik van drijvend voorwerp, gevolgd door
 • 5 m. voortbewegen op de rug met gebruik van armen
 • Te water gaan met sprong waarbij het hoofd boven blijft, aansluitend
 • 100 m. zwemmen, onderbroken door 1x onder een drijvend voorwerp zwemmen en 1x over een drijvend voorwerp heen klimmen, proef afronden met
 • Zelfstandig uit het water op de kant te klimmen
 • Te water gaan met sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend
 • 1 m. voor een verticaal hangend zeil onder water gaan en door het gat zwemmen
Onder water oriëntatie
 • Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen
 • Onder water zwemmen door een gat, dat zich op 6 m. van de startkant bevindt, afronden met
 • Naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en boven komen in een soort wak
Conditie zwemmen
 • 75 m. schoolslag, onderbroken door 1x hoofdwaarts richting bodem, gevolgd door
 • 75 m. enkelvoudige rugslag
Borst- en rugcrawl
 • 15 m. borstcrawl
 • 15 m. rugcrawl
Boven water oriënteren en verplaatsen
 • Van de kant gaan met sprong naar keuze, aansluitend
 • 30 sec. watertrappen m.b.v. armen en benen, verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door
 • 15 sec. drijven op rug, proef afronden met
 • 30 sec. watertrappen met benen
Mocht uw kind reeds zwemles hebben gehad, dan graag  bij  toelichting de duur van de zwemles  en eventueel behaalde diploma's vermelden. Wij zullen uw kind  dan uitnodigen voor een toets  om te bepalen in welke groep hij/zij kan starten. Let op! Er wordt een automatische bevestiging  van uw inschrijving gestuurd naar het opgegeven mail adres. Mocht u die niet ontvangen dan is er iets mis gegaan en moet u uw kind  opnieuw inschrijven.

Inschrijfformulier wachtlijst. 18:40 - 19:2019:20 - 20:00Geen voorkeur
 

Overige informatie.

Ir Ottenbad - Dinsdagavond:
20:05 - 20:45 Leren zwemmen voor volwassen

De Tongelreep - Donderdagavond:

18:40 - 19:20 Leren zwemmen - Zwem-ABC
19:20 - 20:00 Leren zwemmen - Zwem-ABC - Zwemvaardigheid - Jeugdgroep
20:15 - 21:00 Leren zwemmen voor volwassen
Let op: Lessen voor de diploma’s zwemvaardigheid 1-2 en 3 worden alleen gegeven van 19:20 – 20:00 uur.  
Kosten
 • De contributie voor zwemles ABC bedraagt per jaar € 220,80,- Te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 18,40 bij voorkeur via automatische incasso. 
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig € 12,50,- inschrijfgeld in rekening gebracht.  Het inschrijfgeld hoeft pas te worden betaald bij oproepen van u of uw kind.
 •  
 • Diplomakosten: Voor diploma A-B-C en Zwemvaardigheid  1, 2, 3:  € 12,- per diploma.
 •  
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 maand.
 • Door aanmelding als lid verplicht men zich tot het betalen van de contributie.  Als lid van PSV C.R.E.Z. bent u ook lid van de KNZB.
 • U krijgt een lidmaatschapskaart welke bij ieder bezoek aan het betreffende bad getoond dient te worden, deze kaart is strikt persoonlijk.Deze kaart geeft recht op toegang tot de algemene leden vergadering en dient getoond te worden voor het kunnen uitoefenen van het stemrecht.
 • Men dient zich te houden aan de reglementen van: De Tongelreep, het Ir. Ottenbad en die van P.S.V. Zwemsporten. 
 • In sommige gevallen kunnen kinderen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke)vergoeding van de zwemles door Stichting Leergeld

  Inlichtingen over contributie:         

 • Ledenadministratie PSV Postbus 161 5600AD EINDHOVEN ledenpsvzwemmen@xs4all.nl Rekeningnummer contributie:IBAN: NL51 RABO 0133 2233 02  t.n.v. PSV zwemmen te Eindhoven bij voorkeur o.v.v. naam en lidnummer.

  Beëindiging lidmaatschap.

  Beëindiging van het lidmaatschap kan per maand aan de Psv balie van het betreffende bad, schriftelijk via postbus 161, 5600 AD Eindhoven of via e-mail: ledenpsvzwemmen@xs4all.nl
Dit is een voorlopige planning. Er kan van worden afgeweken.
Datum Zwembad Tijd Briefjes
Diploma ABC   12 december 2019 De Tongelreep Tijd (onder voorbehoud) A diploma start 18:00 uur, B en C diploma start 18:45 uur. 28 november 2019
Diploma zwemvaardigheid 1-2-3 nog niet bekend De Tongelreep 19:00 uur nog niet bekend

 

Afwezigheid melden via info-crez@psvzwemsporten.nl  
  Beëindiging van het lidmaatschap kan:
 1. Schriftelijk aan de PSV balie van het betreffende bad
 2. Via e-mail: leden@psvzwemsporten.nl
 3. Per post: Ledenadministratie PSV Zwemsporten, postbus 161, 5600AD Eindhoven.
 4. De opzegtermijn is één maand.
Kinderen:
 • De kinderen wachten bij de balie tot ze doorgelaten worden.
 • De kinderen gaan voor begin van de zwemles naar het toilet.
 • De kinderen gaan voor begin van de zwemles douchen.
 • De kinderen wachten bij de douches tot de bel is gegaan.
 • De kinderen wachten tot ze toestemming krijgen van hun instructeur om het water in te gaan.
 • De kinderen luisteren naar de instructeur.
 • De kinderen gaan na de bel douchen en kleden zich aan.
 • De kinderen douchen met badkleding aan.
 • Broertjes en zusjes mogen niet douchen of in badkleding rondlopen.
 • Ouders:
 • Geen mannen in de dames kleedkamer.
 • Geen vrouwen in de heren kleedkamer.
 • Vaders met dochters en moeders met zonen gaan naar de familiekleedkamers.
 •  
 • Ouders van kinderen bij Kikkervisje mogen alleen de eerste les aan de kant
 • zitten. (wel schoenen uit, slofjes over schoenen of badslippers aan).
 • Ouders dragen blauwe slofjes als ze de kleedkamer uitkomen.
 • Alleen ouders van kinderen uit de groep Kikkervisje en Pinguïn mogen hun kind naar het groepje brengen of ophalen als de bel gaat.
 • De andere ouders brengen en halen (maximaal 2 minuten voor tijd) hun kind bij de douches.
 • De ouders nemen tijdens de les op de tribune plaats.
 • Informatie over de voortgang van een kind kan bij de uurleider worden ingewonnen.  
 • Kijk hier voor de volledige jaarplanning.

  Zwemvaardigheid.

  Is uw kind een waterrat? Dan kan het, na het behalen van het van het Zwem-ABC nog verder gaan met het volgen van zwemles voor het diploma zwemvaardigheid 1-2 en 3.
  Bij deze serie diploma’s leren de kinderen extra zwemslagen zoals de vlinderslag en de samengestelde rugslag. Ook wordt er nog dieper ingegaan op de reeds eerder aangeleerde slagen, door o.a. techniek en conditie verbetering.
  Daarnaast wordt er gedaan aan een stuk survival: Hoe houd ik mij boven water in noodgevallen met kleding aan?
  De lessen zwemvaardigheid worden momenteel alleen op donderdagavond in de Tongelreep gegeven.

   

  Voorlopige planning diplomazwemmen zwemvaardigheid.

  Datum Locatie Tijd Briefjes
   20 juni De Tongelreep Nog te bepalen 13 juni