Trim en triatlonzwemmen.

Bij PSV Zwemsporten verzorgt de C.R.E.Z. (Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen) niet alleen zwemlessen voor (jong) volwassenen maar ook trimzwemmen en triatlon zwemmen.

 

Trimzwemmen:

is er voor jong en oud. Op dinsdagavond in het 25 meter bad van het ir. Ottenbad en op donderdagavond in het 25 meter bad en het instructiebad van de Tongelreep. In het instructiebad kan men staan en is het water warmer, wat  vooral door oudere mensen en minder goede zwemmers als aangenaam wordt ervaren. Er wordt een leuk programma aangeboden waarbij rekening gehouden wordt met individuele wensen uit de groep.

Wil je de zwemslagen technisch verbeteren of je conditie op peil brengen of houden. Bij P.S.V. kan dit op een voor iedereen aangepast niveau, er wordt in verschillende banen gezwommen onder leiding van een gediplomeerde instructeur.

Triatlon Zwemmen (alleen ir. Ottenbad op dinsdagavond)

Inmiddels bestaat er al een groep zwemmers die zich voorbereiden op het zwemgedeelte van de triatlon. Vooral het aanleren van een goede zwemtechniek staat centraal, maar daarnaast kan aangepast aan de geoefendheid het uithoudingsvermogen worden verbeterd.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met secretariaat-crez@psvzwemsporten.nl om vrijblijvend een keer mee te zwemmen.

Contributie:

De contributie voor Triatlon en trimzwemmen bedraagt per jaar € 196,80,- Te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 16,40 bij voorkeur via automatische incasso.
Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig € 12,50,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 maand.
Door aanmelding als lid verplicht men zich tot het betalen van de contributie.  Als lid van PSV C.R.E.Z. bent u ook lid van de KNZB.
U krijgt een lidmaatschapskaart welke bij ieder bezoek aan het betreffende bad getoond dient te worden, deze kaart is strikt persoonlijk. Deze kaart geeft recht op toegang tot de algemene leden vergadering en dient getoond te worden voor het kunnen uitoefenen van het stemrecht.
Men dient zich te houden aan de reglementen van: De Tongelreep, het Ir. Ottenbad en die van P.S.V. Zwemsporten.

Ir OttenbadDinsdagavond
20:05 – 20:45Leren zwemmen voor jongeren en volwassen ABC diploma
20:45 – 21:30Leren zwemmen voor jongeren en volwassen ABC diploma
20:45 – 21:45Triathlon zwemmen
Trimzwemmen
Ir OttenbadWoensdagavond
21:15 – 22:00Leren zwemmen voor jongeren en volwassen ABC diploma Zwemvaardigheid
De TongelreepDonderdagavond
20:00 – 20:45Leren zwemmen voor jongeren en volwassen ABC diploma
Trimzwemmen