Contact CREZ

home

 Ir. Ottenbad – Dinsdagavond        
secretariaat-crez@psvzwemsporten.nl

De Tongelreep – Donderdagavond 

Verstuur mail (ook voor ziekmelding)

Bestuur CREZ

Voorzitter a.i.
Rita van den Berk

Penningmeester
Vacature

Secretariaat
Rita van den Berk

mail: secretariaat-crez@psvzwemsporten.nl

Overige bestuursleden
Minke Bozuwa

Marjan Liebregts

Jopie Verdonk. Uurleidster Tongelreep. info-crez@psvzwemsporten.nl

Ledenadministratie

Jan van den Berk
Email: leden@psvzwemsporten.nl

Ziek melden

Wilt u uw kind ziek of afwezig melden voor de zwemles  dan kunt u dit doen via: mail

Heeft u een klacht over de zwemles dan kunt u deze bespreken met de instructeur van uw kind.

Klachten over de organisatie kunt u bespreken met de uur leidster, zij is op de lesavond aanwezig of te bereiken via: mail

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de Crez via een formulier, te verkrijgen aan de verenigingsbalie, via:mail

Door iemand van de commissie van PSV CREZ en/of het bestuur van PSV Zwemsporten zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.

Mocht u er met het bestuur niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij het klachten meldpunt van de NPZ/NRZ: http://www.npz-nrz.nl/index.php?sid=191.

 home