Berichten

PSV en Nextline hebben om de gerezen problemen uit de wereld te helpen een mediator ingeschakeld. In een overwegend goed en opbouwend gesprek is allereerst komen vast te staan dat beide verenigingen het zeer betreuren dat de zaak zo uit de hand is gelopen. Zij hebben over en weer niet de bedoeling gehad elkaar te beschadigen.
Verder is vastgesteld dat de escalatie mede veroorzaakt is door de publicaties in de krant en de social media. Het negatieve beeld dat in dat kader van Nextline en Roland Beekes is ontstaan betreurt PSV. Beide partijen betreuren de publicaties en spreken af dat zij zich in de toekomst in dat opzicht terughoudend zullen opstellen.
Beide zwemverenigingen respecteren elkaar en rekenen erop dat zij als goede buurverenigingen met elkaar zullen verkeren.
Twee aparte punten zijn specifiek aan de orde geweest en daar zijn afspraken over gemaakt. In de eerste plaats betreurt Roland Beekes de commotie die is ontstaan en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Er zal gecommuniceerd worden met de ouders van de jeugd sporters aan wie cafeïne is verstrekt om dat hoofdstuk af te ronden.
In de tweede plaats betreuren partijen dat deze kwestie en publicaties hierover tot schade aan de verenigingen en betrokkenen hebben geleid. Indien en voor zover zij daaraan hebben meegewerkt bieden partijen hun verontschuldiging aan.
Beide partijen vertrouwen erop dat met deze verklaring, die alleen op de respectieve websites van de beide verenigingen wordt geplaatst, een punt kan worden gezet onder deze voor alle betrokkenen vervelende episode.
Met deze verklaring op de sites van PSV en Nextline wordt de zaak afgerond en partijen spreken verder af over deze kwestie geen mededelingen meer te doen.