Berichten

18-01-2020

Standpunt PSV Zwemsporten tav verbouwing zwembad

07-11-2019

PSV Zwemsporten stapt per 1 januari over op SuperSpetters

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Meer over SuperSpetters vindt u hier.

03-11-2019

Rabo Club Support.

De actie heeft de vereniging een bedrag opgeleverd van € 508.60. 

25-09-2019

Dit jaar stelt Rabobank Regio Eindhoven € 400.000,-  ter beschikking voor Rabo Club Support.

Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 27 september tot 11 oktober. Je ontvangt hiervoor uiterlijk op 26 september een stemkaart per post. Ieder lid mag vijf stemmen verdelen over de clubs die zich hebben ingeschreven.

Ben je later lid geworden en heb je geen stemkaart ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail: communicatie.rre@rabobank.nl.

PSV Zwemsporten wil het geld gebruiken voor het opleiden en bijscholen van instructeurs en trainers.

Stem op PSV Zwemsporten.

29-07-2019.

PSV en Nextline hebben om de gerezen problemen uit de wereld te helpen een mediator ingeschakeld. In een overwegend goed en opbouwend gesprek is allereerst komen vast te staan dat beide verenigingen het zeer betreuren dat de zaak zo uit de hand is gelopen. Zij hebben over en weer niet de bedoeling gehad elkaar te beschadigen.
Verder is vastgesteld dat de escalatie mede veroorzaakt is door de publicaties in de krant en de social media. Het negatieve beeld dat in dat kader van Nextline en Roland Beekes is ontstaan betreurt PSV. Beide partijen betreuren de publicaties en spreken af dat zij zich in de toekomst in dat opzicht terughoudend zullen opstellen.
Beide zwemverenigingen respecteren elkaar en rekenen erop dat zij als goede buurverenigingen met elkaar zullen verkeren.
Twee aparte punten zijn specifiek aan de orde geweest en daar zijn afspraken over gemaakt. In de eerste plaats betreurt Roland Beekes de commotie die is ontstaan en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Er zal gecommuniceerd worden met de ouders van de jeugd sporters aan wie cafeïne is verstrekt om dat hoofdstuk af te ronden.
In de tweede plaats betreuren partijen dat deze kwestie en publicaties hierover tot schade aan de verenigingen en betrokkenen hebben geleid. Indien en voor zover zij daaraan hebben meegewerkt bieden partijen hun verontschuldiging aan.
Beide partijen vertrouwen erop dat met deze verklaring, die alleen op de respectieve websites van de beide verenigingen wordt geplaatst, een punt kan worden gezet onder deze voor alle betrokkenen vervelende episode.
Met deze verklaring op de sites van PSV en Nextline wordt de zaak afgerond en partijen spreken verder af over deze kwestie geen mededelingen meer te doen.