Berichten

Beste leden van PSV Zwemsporten,

Maandag zijn door het kabinet verscherpte maatregelingen aangekondigd met betrekking tot het Coronavirus.
Dat houdt in dat alle activiteiten van onze vereniging tot 1 juni zijn opgeschort.

Ook de ALV die normaal in april plaats vindt, is tot een later moment uitgesteld.

Als vereniging betreuren we dat we onze verenigingsfunctie op dit moment niet volledig kunnen vervullen.
We beseffen echter terdege dat de maatregelen nodig zijn.
Onze vereniging volgt de maatregelen en adviezen van de instanties (kabinet, Gemeente, RIVM, NOC/NSF, KNZB, etc.)
We adviseren onze leden om hetzelfde te doen.
En dat houdt in elk fysiek contact en reizen die niet noodzakelijk zijn moeten worden vermeden.

We onderschrijven het belang om in beweging te blijven.
Door verschillende trainers worden alternatieven trainingen verstrekt.
Let hierbij op dat je niet overdrijft, zodat je geen blessures oploopt die het zorgsysteem onnodig belasten.
Als je buiten beweegt, neem dan de gestelde richtlijnen in acht.

Naast de sportieve impact is er ook een financiële impact.
Als vereniging hebben we minder kosten aan wedstrijden en trainingen.
Er zijn echter ook vaste kosten die onafhankelijk zijn van deze activiteiten en sommige kosten worden over het jaar uitgesmeerd.
Daarnaast vallen er ook inkomsten weg die gerelateerd zijn aan activiteiten/wedstrijden die wij organiseren.
Het netto resultaat hiervan is niet direct te zeggen, mede door de onzekerheid die er nog is over de periode.
We zijn bezig om deze impact te onderzoeken.

De impact zal niet bij iedere afdeling gelijk zijn.
Elke afdeling zal u daarover afzonderlijk informeren.

Juist in deze ongewone tijd blijkt het bestaansrecht van een vereniging.
Wij zien veel verbondenheid en velen missen het sporten en de sociale verbinding die daarmee samen gaat.

Laten we met zijn allen de richtlijnen volgen, zodat ook wij ons steentje bijdragen om deze situatie op te lossen.

Blijf gezond, zorg voor jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PSV Zwemsporten.

Zwembad dicht t/m 6 april (update 18 maart)

Vanaf vrijdagmiddag 13 maart zijn de zwembaden de Tongelreep en het Ottenbad per direct gesloten t/m maandag 6 april. Ook andere Zwembaden in Nederland zijn gesloten.
Daarom vervallen voor de gehele vereniging alle trainingen, wedstrijden en activiteiten t/m maandag 6 april .
Het is nog niet te zeggen of we vanaf die datum ook weer volop kunnen zwemmen. Onze vereniging volgt de adviezen en richtlijnen van de instanties.

Zie voor meer informatie:

https://www.eindhovensport.nl/zwemmen/tongelreep

Op dit moment zijn alle wedstrijden van alle afdelingen tot en met 31 maart afgelast. Tot en met a.s. maandag 16/3 zijn ook vrijwel alle trainingen en activiteiten afgelast. De leden zijn hiervan door de eigen afdeling op de hoogte gebracht. Vervolgmaatregelenen zullen met de leden worden gecommuniceerd.

Onze vereniging volgt zo veel mogelijk de adviezen van de instanties.

Berichtgeving KNZB hierover is te vinden op:
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_wedstrijden_van_de_knzb/

Geachte leden,

In de media wordt veel gesproken over het Coronavirus.
Vanuit PSV zwemsporten volgen we de berichtgeving op de voet.

Zoals altijd is het niet verstandig te sporten als je ziek bent en zeker als je koorts hebt of als er klachten zijn die kunnen wijzen op ziekte.
Ook als de koorts weg is, is het raadzaam nog minstens een dag te wachten met sporten.
Daarnaast dien je geen klachten meer te hebben, zoals bijvoorbeeld hoesten
Hetzelfde geldt als je als vrijwilliger voor de club in touw bent.

Zorg dus dat je zelf beter wordt en klachtvrij bent voor je weer gaat sporten of je als vrijwilliger in zet.
Volg hierbij je gezond verstand en volg de adviezen.

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.
Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog (of beter in een zakdoekje)
  • Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi deze weg)
    Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Voor de provincie Noord-Brabant is een aanvullend advies uitgebracht.

“Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.
Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen.
Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen.
Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden.
Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.”

Voor wedstrijden en evenementen volgen wij de instanties, in ons geval de KNZB.
Berichtgeving hierover is te vinden op:
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_wedstrijden_van_de_knzb/

Met vriendelijke groet,

Bestuur PSV Zwemsporten

18-01-2020

Standpunt PSV Zwemsporten tav verbouwing zwembad

07-11-2019

PSV Zwemsporten stapt per 1 januari over op SuperSpetters

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Meer over SuperSpetters vindt u hier.

03-11-2019

Rabo Club Support.

De actie heeft de vereniging een bedrag opgeleverd van € 508.60. 

25-09-2019

Dit jaar stelt Rabobank Regio Eindhoven € 400.000,-  ter beschikking voor Rabo Club Support.

Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 27 september tot 11 oktober. Je ontvangt hiervoor uiterlijk op 26 september een stemkaart per post. Ieder lid mag vijf stemmen verdelen over de clubs die zich hebben ingeschreven.

Ben je later lid geworden en heb je geen stemkaart ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail: communicatie.rre@rabobank.nl.

PSV Zwemsporten wil het geld gebruiken voor het opleiden en bijscholen van instructeurs en trainers.

Stem op PSV Zwemsporten.

29-07-2019.

PSV en Nextline hebben om de gerezen problemen uit de wereld te helpen een mediator ingeschakeld. In een overwegend goed en opbouwend gesprek is allereerst komen vast te staan dat beide verenigingen het zeer betreuren dat de zaak zo uit de hand is gelopen. Zij hebben over en weer niet de bedoeling gehad elkaar te beschadigen.
Verder is vastgesteld dat de escalatie mede veroorzaakt is door de publicaties in de krant en de social media. Het negatieve beeld dat in dat kader van Nextline en Roland Beekes is ontstaan betreurt PSV. Beide partijen betreuren de publicaties en spreken af dat zij zich in de toekomst in dat opzicht terughoudend zullen opstellen.
Beide zwemverenigingen respecteren elkaar en rekenen erop dat zij als goede buurverenigingen met elkaar zullen verkeren.
Twee aparte punten zijn specifiek aan de orde geweest en daar zijn afspraken over gemaakt. In de eerste plaats betreurt Roland Beekes de commotie die is ontstaan en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Er zal gecommuniceerd worden met de ouders van de jeugd sporters aan wie cafeïne is verstrekt om dat hoofdstuk af te ronden.
In de tweede plaats betreuren partijen dat deze kwestie en publicaties hierover tot schade aan de verenigingen en betrokkenen hebben geleid. Indien en voor zover zij daaraan hebben meegewerkt bieden partijen hun verontschuldiging aan.
Beide partijen vertrouwen erop dat met deze verklaring, die alleen op de respectieve websites van de beide verenigingen wordt geplaatst, een punt kan worden gezet onder deze voor alle betrokkenen vervelende episode.
Met deze verklaring op de sites van PSV en Nextline wordt de zaak afgerond en partijen spreken verder af over deze kwestie geen mededelingen meer te doen.