ALV

Geacht lid van PSV Zwemsporten,

Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van PSV Zwemsporten.
Deze wordt online gehouden op maandag 12 april 2021.
Aanvang van de ALV is 19:00.
Vanaf 18:45 kunt u al inloggen via Teams.

Aanmelden voot deze ALV kan tot en met zondag 11 april door een mail te sturen naar: secretaris@psvzwemsporten.nl.

Graag zien we op op de ALV.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PSV

De jaarverslagen zijn te downloaden via:
https://www.psvzwemsporten.nl/psv_jaarstart_2019e-2/
https://www.psvzwemsporten.nl/psv_jaarstart_2020e-3/
(De jaarstart 2019 en 2020 zijn geupdate met een correctie om 6 april 18:38, zie toelichting na de inhoudsopgave).
Beide bestanden zijn encrypted. Het password hebben de leden via de mail gekregen.