Actueel

Proefles zwemmen

Donderdag 5 juli kunnen kinderen en volwassenen een gratis proefles volgen. Voor meer info en inschrijven klik hier.  diploma ABC

AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) .

Per 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht.

Hierin staan een aantal verplichtingen voor sportverenigingen.

In het kort komt het er op neer dat wij de persoonsgegevens van onze leden vertrouwelijk behandelen.
En dat wij aangeven waar wij deze gegevens voor gebruiken.
Daarnaast zijn er maatregelen om privacy voorkeuren vast te gaan leggen.
En verwachten wij van onze leden dat zij schriftelijk aangeven kennis te hebben genomen van de “Privacyverklaring” en “Gedragsregels”.
In de gedragsregels staan ook een aantal zaken benoemd hoe wij als vereniging hiermee omgaan.

In juni ontvangt elk lid van ons een toestemmingsformulier waarin dit kan worden aangeven.
Hiermee geef je aan dat je op de hoogte bent van de “Privacyverklaring” en “Gedragsregels”
en geeft u toestemming voor het verwerken van de voor verenigingsactiviteiten noodzakelijke gegevens.
Daarnaast kun je een aantal voorkeuren aangeven.

Dit formulier dient ieder lid ondertekend in te leveren via de trainer of het (afdelings)secretariaat.
Voor leden onder de 16 jaar, dient het formulier tevens door één van de ouders mede te worden ondertekend.

U kunt alvast kennis nemen van onze “Privacyverklaring” en “Gedragsregels” op deze website:
https://www.psvzwemsporten.nl/privacyverklaring/
https://www.psvzwemsporten.nl/gedragsregels/

Voor opmerkingen, inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.